Lakeuden Hydro

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 

 1. Rekisterinpitäjä:

Lakeuden Hydro Oy

Rajatie 46, 60120 Seinäjoki

Laturintie 4, 65100 Vaasa

0178 118-7

 

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Vidjeskog

044 712 2850

johanna.vidjeskog@lakeudenhydro.com

 

 1. Rekisterin nimi

Lakeuden Hydro Oy:n asiakasrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Lakeuden Hydro Oy:n välinen asiakassuhde.

Henkilötietoja ensisijaisesti käsitellään asiakkaan ja rekisterinpitäjän kauppasopimuksen mukaisten velvoitteiden ja oikeuksien täyttämiseksi.

 

 1. Rekisterin sisältämät tiedot

Lakeuden Hydro Oy:n asiakasrekisteriin voidaan kerätä seuraavia asiakkuuteen liittyviä tietoja:

 • Yrityksen ja/tai henkilön nimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • y-tunnus
 • tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Ensisijaisesti saamme tiedot rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten julkisesti saatavilla olevista lähteistä sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään vain kohdassa 4 (Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus) ilmoitettuihin palvelun sisäisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena valtuutetut palveluntuottajat, joiden tehtävänä on auttaa palvelun tuottamisessa ja ylläpidossa, kuten tekninen ylläpito, palvelintarjoajat tai maksujärjestelmän tarjoajat. Jokaisen palveluntarjoajan kanssa on olemassa olevat sopimukset, joiden mukaan palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvasäännöksiä.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on kappaleessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käyttävät vain ne työntekijät, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Näillä työntekijöillä on oma käyttäjätunnus ja salasana rekisterijärjestelmään ja tietoja käsitellään turvallisissa tiloissa. Tietokannat, joihin asiakastiedot on tallennettu, on asianmukaisin tavoin teknisillä keinoilla suojattu eikä niihin ole ulkopuolisilla pääsyä.

Mikäli tietoturvaloukkaus pääsee kaikista turvatoimenpiteistä huolimatta syntymään, ilmoitamme asiasta viivyttelemättä valvontaviranomaisille sekä tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille rekisteröidyille.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle. Rekisterinpitäjä vastaa EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 2 viikon kuluessa.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tai rajoittaa tietojen käyttämistä markkinointi varten. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle sekä pyytää tietojen poistamista.

 


 

Seinäjoki

Rajatie 46
FIN-60120 Seinäjoki

Myynti (06) 4125 100
Korjaamo 044-066 1007

Aukioloajat
arkisin 8.00 - 17.00

la 9.00-13.00

 

Vaasa

Laturintie 4
FIN-65100 Vaasa

Myynti (06) 3205 300
Korjaamo 044-343 3454

Aukioloajat
arkisin 8.00 - 17.00

la suljettu

24 h

Varaosamyynnin päivystys

 

Seinäjoki puh. 0400-564 441
Vaasa puh. 0400-564 442 

 

Käyntimaksut työajan ulkopuolella/ Arkisin
klo 06.00-22.00 60.00 €
klo 22.00-06.00 120.00 € 

 

Käyntimaksut / Pyhänä 120.00 €
Hinnat alv 0% 

 

Tietosuojaseloste 

Lakeuden Hydro Oy

Hydrauliikan ja pneumatiikan, teollisuusletkujen, laakereiden ja tiivistystarvikkeiden sekä työkalujen ammattilainen Pohjanmaalla.› Yritysesittely

© Lakeuden Hydro Oy

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito